0% ЛИХВА ЗА 30 ДНИ

Срок на промоцията 06.07 - 05.08.2023 г.

    Вива Кредит на 11 години! Вземи от 500 до 3 000 лв. с 0% лихва за 30 дни с ВИВАКРЕДИТ СТАНДАРТ.  Заяви още сега тук, на телефон 0700 45 245 (без допълнително таксуване) или във всеки един наш офис тук.

    Промоцията е за нови клиенти на „Вива кредит“ АД, които в периода 06.07. – 05.08.2023 г. (включително) кандидатстват и усвоят Вивакредит Стандарт от 500 до 3 000 лв. и върнат главницата до или на 30-ия ден от усвояването на кредита съгласно указания начин и възможности за погасяване в условията на промоцията В този случай ГФЛП и ГПР ще са в размер на 0% всеки. Ако сумата не бъде върната до или на 30-ия ден съгласно начина на погасяване в  Общите условия, се прилагат условията по индивидуалния договор -  ГЛП 40,32% и ГПР 49,52%. Запознай се с Общите условия на промоцията на www.vivacredit.bg