ТАРИФА НА „ВИВА КРЕДИТ“ ООД, относима към

Договори за паричен заем „, „ВИВАКРЕДИТ СТАНДАРТ 30“, „ВИВАКРЕДИТ ХОРИЗОНТ 30“, „ВИВАКРЕДИТ ИНКРЕДО“, както и към договори за финансов лизинг „АВТО СМАРТ“ и „АВТО ИНКРЕДО“

 1. „ВИВАКРЕДИТ СТАНДАРТ 30“

 1. Вид такса

Начин на начисляване и размер на разходите за събиране на вземания*

Разходи за събиране на вземания при Договори за Паричен заем „ВиваКредит Стандарт 30“

 1. За договори със заемни суми от 300лв. до 900 лв .

На четвърти ден и на единадесети ден забава в плащането на коя да е погасителна вноска, Заемателят дължи на Заемодателя заплащането на 5,00 лв. (пет лева). На тридесет и първи и на четиридесет и пети ден забава в плащането на коя да е погасителна вноска, Заемателят дължи на Заемодателя заплащането на 10,00 лв. (десет лева). На деветдесет и първи ден забава в плащането на коя да е погасителна вноска, потребителят дължи на Заемодателя заплащане на 30 лв. (тридесет лева), представляващи направени разходи за събиране на просрочените вземания, включващи ангажиране дейността на лице/служител, което осъществява и администрира дейността по събиране на вземането. Сумите по предходните изречения се начисляват еднократно за целия срок на договора за паричен заем при забава в плащането на една или няколко погасителни вноски в описаните по-горе срокове.

 1. За договори със заемни суми от 1000лв. до 1900лв.

На четвърти ден и на единадесети ден забава в плащането на коя да е погасителна вноска, Заемателят дължи на Заемодателя заплащането на 5,00 лв. (пет лева). На тридесет и първи и на четиридесет и пети ден забава в плащането на коя да е погасителна вноска, Заемателят дължи на Заемодателя заплащането на 10,00 лв. (десет лева). На деветдесет и първи ден забава в плащането на коя да е погасителна вноска, Заемателятдължи на Заемодателя заплащане на 40 лв. (четиридесет лева), представляващи направени разходи за събиране на просрочените вземания, включващи ангажиране дейността на лице/служител, което осъществява и администрира дейността по събиране на вземането. Сумите по предходните изречения се начисляват еднократно за целия срок на договора за паричен заем при забава в плащането на една или няколко погасителни вноски в описаните по-горе срокове.

 1. За договори със заемни суми от 2000лв. до 3000лв.

На четвърти ден и на единадесети ден забава в плащането на коя да е погасителна вноска, Заемателят дължи на Заемодателя заплащането на 5,00 лв. (пет лева). На тридесет и първи и на четиридесет и пети ден забава в плащането на коя да е погасителна вноска, Заемателят дължи на Заемодателя заплащането на 10,00 лв. (десет лева). На деветдесет и първи ден забава в плащането на коя да е погасителна вноска, Заемателят дължи на Заемодателя заплащане на 50 лв. (петдесет лева), представляващи направени разходи за събиране на просрочените вземания, включващи ангажиране дейността на лице/служител, което осъществява и администрира дейността по събиране на вземането. Сумите по предходните изречения се начисляват еднократно за целия срок на договора за паричен заем при забава в плащането на една или няколко погасителни вноски в описаните по-горе срокове.

 1. Вид такса

Размер такса

Такса за експресно разглеждане на заявка за отпускане на паричен заем „Вива Кредит Стандарт 30“

Такса за експресно разглеждане на заявка за отпускане на паричен заем Вивакредит Стандарт 30

Размер на заема (лв.)

Размер на таксата (лв.) за кредит Вивакредит Стандарт 30 със срок на погасяване 30 дни

Период

3

5

7

9

12

15

300

67.47

107.95

144.55

179.64

400

89.97

143.90

192.71

239.58

500

112.47

179.90

240.94

299.43

600

134.94

215.90

289.10

359.28

425.52

700

157.44

251.85

337.33

419.22

496.56

800

179.94

287.80

385.49

479.07

567.36

900

202.44

323.80

433.72

539.01

638.40

1000

224.91

359.80

481.88

598.86

709.32

734.55

1100

395.75

530.11

658.71

780.24

808.05

1200

431.75

578.27

718.65

851.16

881.40

1300

467.70

626.43

778.50

922.08

954.90

1400

503.65

674.59

838.44

993.00

1028.40

1500

539.65

722.82

898.29

1063.92

1101.90

1600

770.98

958.14

1134.84

1175.25

1700

819.21

1018.08

1205.76

1248.75

1800

867.37

1077.93

1276.68

1322.25

1900

915.60

1137.87

1347.60

1395.60

2000

963.76

1197.72

1418.52

1469.10

2100

1257.57

1489.44

1542.60

2200

1317.51

1560.36

1616.10

2300

1377.36

1631.28

1689.60

2400

1437.30

1702.20

1762.95

2500

1497.15

1773.12

1836.30

2600

1844.04

1909.95

2700

1914.96

1983.30

2800

1986.00

2056.80

2900

2056.80

2130.15

3000

2127.72

2203.65

 1. „ВИВАКРЕДИТ ХОРИЗОНТ 30“

 1. Вид такса

Начин на начисляване и размер на разходите за събиране на вземания*

Разходи за събиране на вземания При Договори за паричен заем „ВИВАКРЕДИТ ХОРИЗОНТ 30“

1.

 1. За договори със заемни суми от 300лв. до 900 лв .

На четвърти ден и на единадесети ден забава в плащането на коя да е погасителна вноска, Заемателят дължи на Заемодателя заплащането на 5,00 лв. (пет лева). На тридесет и първи и на четиридесет и пети ден забава в плащането на коя да е погасителна вноска, Заемателят дължи на Заемодателя заплащането на 10,00 лв. (десет лева). На деветдесет и първи ден забава в плащането на коя да е погасителна вноска, потребителят дължи на Заемодателя заплащане на 30 лв. (тридесет лева), представляващи направени разходи за събиране на просрочените вземания, включващи ангажиране дейността на лице/служител, което осъществява и администрира дейността по събиране на вземането. Сумите по предходните изречения се начисляват еднократно за целия срок на договора за паричен заем при забава в плащането на една или няколко погасителни вноски в описаните по-горе срокове.

 1. За договори със заемни суми от 1000лв. до 1900лв.

На четвърти ден и на единадесети ден забава в плащането на коя да е погасителна вноска, Заемателят дължи на Заемодателя заплащането на 5,00 лв. (пет лева). На тридесет и първи и на четиридесет и пети ден забава в плащането на коя да е погасителна вноска, Заемателят дължи на Заемодателя заплащането на 10,00 лв. (десет лева). На деветдесет и първи ден забава в плащането на коя да е погасителна вноска, Заемателятдължи на Заемодателя заплащане на 40 лв. (четиридесет лева), представляващи направени разходи за събиране на просрочените вземания, включващи ангажиране дейността на лице/служител, което осъществява и администрира дейността по събиране на вземането. Сумите по предходните изречения се начисляват еднократно за целия срок на договора за паричен заем при забава в плащането на една или няколко погасителни вноски в описаните по-горе срокове.

4. За договори със заемни суми от 2000лв. до 3000лв.

На четвърти ден и на единадесети ден забава в плащането на коя да е погасителна вноска, Заемателят дължи на Заемодателя заплащането на 5,00 лв. (пет лева). На тридесет и първи и на четиридесет и пети ден забава в плащането на коя да е погасителна вноска, Заемателят дължи на Заемодателя заплащането на 10,00 лв. (десет лева). На деветдесет и първи ден забава в плащането на коя да е погасителна вноска, Заемателят дължи на Заемодателя заплащане на 50 лв. (петдесет лева), представляващи направени разходи за събиране на просрочените вземания, включващи ангажиране дейността на лице/служител, което осъществява и администрира дейността по събиране на вземането. Сумите по предходните изречения се начисляват еднократно за целия срок на договора за паричен заем при забава в плащането на една или няколко погасителни вноски в описаните по-горе срокове.

Такса за експресно разглеждане на заявка за отпускане на паричен заем „Вива Кредит Хоризонт 30“

Такса за експресно разглеждане на заявка за отпускане на паричен заем Вивакредит Хоризонт 30

Размер на заема (лв.)

Размер на таксата (лв.) за кредит Вивакредит Хоризонт 30 със срок на погасяване 30 дни

Период

10

12

15

400

120.00

144.00

500

150.00

180.00

600

180.00

216.00

270.00

700

210.00

252.00

315.00

800

240.00

288.00

360.00

900

270.00

324.00

405.00

1000

300.00

360.00

450.00

1100

330.00

396.00

495.00

1200

360.00

432.00

540.00

1300

390.00

468.00

585.00

1400

420.00

504.00

630.00

1500

450.00

540.00

675.00

1600

480.00

576.00

720.00

1700

510.00

612.00

765.00

1800

540.00

648.00

810.00

1900

570.00

684.00

855.00

2000

600.00

720.00

900.00

2100

756.00

945.00

2200

792.00

990.00

2300

828.00

1035.00

2400

864.00

1080.00

2500

900.00

1125.00

2600

1170.00

2700

1215.00

2800

1260.00

2900

1305.00

3000

1350.00

V. „ВИВАКРЕДИТ ИНКРЕДО“ И „АВТО ИНКРЕДО“

1. Вид такса

Начин на начисляване и размер на разходите за събиране на вземания*

Разходи за събиране на вземания по договори за паричен заем „Вивакредит инкредо“ и Договор за финансов лизинг „Авто инкредо“

 1. За договори със заемни суми от 1250 лв. до 1999 лв.

 1. За договори със заемни суми от 2000лв. до 8000 лв.

На четвърти ден и на единадесети ден забава в плащането на коя да е погасителна вноска, Заемателят дължи на Заемодателя заплащането на 5,00 лв. (пет лева). На тридесет и първи и на четиридесет и пети ден забава в плащането на коя да е погасителна вноска, Заемателят дължи на Заемодателя заплащането на 10,00 лв. (десет лева). На деветдесет и първи ден забава в плащането на коя да е погасителна вноска, Заемателят дължи на Заемодателя заплащане на 50 лв. (петдесет лева), представляващи направени разходи за събиране на просрочените вземания, включващи ангажиране дейността на лице/служител, което осъществява и администрира дейността по събиране на вземането. Сумите по предходните изречения се начисляват еднократно за целия срок на договора за паричен заем при забава в плащането на една или няколко погасителни вноски в описаните по-горе срокове.

VI. „АВТО СМАРТ“

 1. Вид такса

Начин на начисляване и размер на разходите за събиране на вземания*

Разходи за събиране на вземания При Договори за финансов лизинг „АВТО СМАРТ“

За договори със заемни суми от 5000 лв. до 75000 лв.

На четвърти ден, на единадесети ден, на осемнадесет ден и на двадесет и пети ден забава в плащането на коя да е погасителна вноска, Заемателят дължи на Заемодателя заплащането на 15,00 лв. (петнадесет лева). Сумите по предходното изречение се начисляват еднократно за целия срок на договора за паричен заем при забава в плащането на една или няколко погасителни вноски в описаните по-горе срокове.

 1. Вид такса

Размер на таксата

Такса досие на киента за паричен заем АВТО Смарт При Договори за финансов лизинг „АВТО СМАРТ“

Такса досие на клиента за паричен заем АВТО Смарт

Размер на заема (лв.)

Размер на таксата (лв.) за кредит АВТО Смарт

Период

12

24

36

48

60

72

84

96

108

120

5000

249.96

250.08

249.84

7500

375.00

375.12

375.12

10000

500.04

499.92

500.04

500.16

12500

624.96

624.96

624.96

624.96

15000

750.00

750.00

749.88

750.24

17500

875.04

875.04

875.16

875.04

874.80

20000

999.96

1000.08

1000.08

999.84

1000.20

22500

1125.00

1125.12

1125.00

1125.12

1125.00

1125.36

1124.76

25000

1250.04

1249.92

1249.92

1249.92

1249.80

1249.92

1249.92

27500

1374.96

1374.96

1374.84

1375.20

1375.20

1375.20

1375.08

30000

1500.00

1500.12

1500.00

1500.00

1499.76

1500.24

32500

1625.04

1625.04

1624.80

1624.80

1625.04

1625.40

1625.28

1625.40

1624.80

35000

1750.08

1749.96

1750.08

1750.20

1750.32

1749.72

1750.08

1749.60

1749.60

37500

1875.12

1874.88

1874.88

1875.00

1874.88

1874.88

1874.88

1874.88

1875.60

40000

1999.92

2000.16

2000.16

1999.80

2000.16

2000.04

1999.68

2000.16

2000.40

42500

2125.08

2124.96

2125.20

2124.72

2125.20

2125.44

2125.44

2125.20

45000

2250.00

2250.24

2250.00

2250.00

2250.36

2250.24

2249.64

2250.00

47500

2374.92

2375.04

2374.80

2375.28

2374.68

2375.04

2374.92

2374.80

50000

2499.84

2499.84

2500.20

2499.84

2499.84

2499.84

2500.20

2499.60

52500

2625.12

2625.12

2625.00

2625.12

2625.00

2624.64

2625.48

2625.60

55000

2749.92

2749.80

2749.68

2750.16

2750.40

2749.68

2750.40

57500

2875.20

2875.20

2874.96

2875.32

2875.20

2874.96

2875.20

60000

3000.00

3000.00

3000.24

2999.64

3000.00

3000.24

3000.00

62500

3124.80

3124.80

3124.80

3124.80

3124.80

3125.52

3124.80

65000

3250.08

3250.20

3250.08

3249.96

3249.60

3249.72

3249.60

67500

3375.00

3375.36

3375.12

3375.36

3375.00

3375.60

70000

3499.80

3499.92

3500.28

3500.16

3500.28

3500.40

72500

3625.20

3625.20

3624.60

3624.96

3624.48

3625.20

75000

3750.00

3749.76

3749.76

3749.76

3749.76

3750.00

Такса за експресно разглеждане При Договори за финансов лизинг „АВТО СМАРТ“

Такса за експресно разглеждане на заявка за отпускане на паричен заем АВТО Смарт

Размер на заема (лв.)

Размер на таксата (лв.) за кредит АВТО Смарт

Период

12

24

36

48

60

72

84

96

108

120

5000

500.04

499.92

500.04

7500

750.00

750.00

749.88

10000

999.96

1000.08

1000.08

999.84

12500

1250.04

1249.92

1249.92

1249.92

15000

1500.00

1500.00

1500.12

1500.00

17500

1749.96

1750.08

1749.96

1750.08

1750.20

20000

2000.04

1999.92

2000.16

2000.16

1999.80

22500

2250.00

2250.00

2250.00

2250.24

2250.00

2250.00

2250.36

25000

2499.96

2500.08

2499.84

2499.84

2500.20

2499.84

2499.84

27500

2750.04

2749.92

2750.04

2749.92

2749.80

2749.68

2750.16

30000

3000.00

2999.88

3000.00

3000.00

3000.24

2999.64

32500

3250.08

3250.08

3250.08

3250.20

3250.08

3249.96

3249.60

3249.72

3249.60

35000

3499.92

3499.92

3500.16

3499.80

3499.92

3500.28

3500.16

3500.28

3500.40

37500

3750.00

3750.12

3750.24

3750.00

3749.76

3749.76

3749.76

3749.76

3750.00

40000

4000.08

3999.96

3999.84

4000.20

4000.32

4000.08

4000.32

4000.32

3999.60

42500

4250.16

4249.92

4249.80

4250.16

4250.40

4249.92

4249.80

4250.40

45000

4500.00

4500.00

4500.00

4500.00

4499.88

4500.48

4500.36

4500.00

47500

4749.84

4750.08

4750.20

4749.84

4750.20

4750.08

4749.84

4749.60

50000

5000.04

5000.16

4999.80

4999.68

4999.68

4999.68

5000.40

5000.40

52500

5249.88

5250.24

5250.00

5250.24

5250.00

5250.24

5249.88

5250.00

55000

5499.84

5500.20

5500.08

5500.32

5499.84

5500.44

5499.60

57500

5749.92

5749.80

5749.92

5749.80

5750.40

5749.92

5750.40

60000

6000.00

6000.00

5999.76

6000.12

6000.00

6000.48

6000.00

62500

6250.08

6250.20

6250.32

6249.60

6249.60

6249.96

6249.60

65000

6500.16

6499.80

6500.16

6499.92

6500.16

6500.52

6500.40

67500

6750.00

6750.00

6750.24

6749.76

6750.00

6750.00

70000

7000.20

6999.84

6999.72

7000.32

6999.48

6999.60

72500

7249.80

7249.68

7250.04

7249.92

7250.04

7250.40

75000

7500.00

7500.24

7500.36

7500.48

7499.52

7500.00

 • Разходите за събиране на вземането се изразяват в изпращането на напомнителни писма, електронни съобщения, провеждането на телефонни разговори, посещения на адреса на Потребителя, както и на изпращането на електронни съобщения за събирането на просрочените вземания.

Ръководството на „Вива кредит“ ООД