ТАРИФА НА „ВИВА КРЕДИТ“ АД, относима към

Договори за паричен заем „ВИВА КРЕДИТ СЕГА 14”, „ВИВАКРЕДИТ СТАНДАРТ 14 И 30“, „ВИВАКРЕДИТ PREMIUM 14“, „ВИВАКРЕДИТ VIP 14“, „ВИВАКРЕДИТ ИНКРЕДО“

„ВИВА КРЕДИТ СЕГА 14“

Вид такса

Начин на начисляване и размер на разходите

Разходи за събиране на  вземане при договор за Паричен заем „Вива Кредит Сега 14“

При договори със заемна сума в размер на 100 лева на всеки втори, четвърти и седми ден забава за плащането на всяка погасителна вноска Заемателят дължи на Заемодателя заплащането на по 10,00 лв. (десет лева). На всеки единадесети ден забава за плащането на всяка погасителна вноска Заемателят дължи на Заемодателя заплащането на по 15,00 лв. (петнадесет лева). Максималният размер на всички нaчислени разходи не може да превишава 45 (четиридесет и пет) лева.

При договори със заемна сума от 200,00 лв., 250,00 лв., 300,00 лв. и 350,00 лв. на всеки втори, четвърти и седми ден забава за плащането на всяка погасителна вноска Заемателят дължи на Заемодателя заплащането на по 10,00 лв. (десет лева). На всеки единадесети и четиринадесети ден забава за плащането на всяка погасителна вноска Заемателят дължи на Заемодателя заплащането на по 15,00 лв. (петнадесет лева). Максималният размер на всички нaчислени разходи не може да превишава 60,00  (шестдесет) лева

При договори със заемна сума от 200,00 лв., 250,00 лв., 300,00 лв. и 350,00 лв.   при забава с повече  от 23 календарни дни за плащане, на погасителна вноска по договор за предоставяне на паричен заем за заемни суми на двадесет и четвъртия ден забава, се заплаща еднократно сума в размер 40 лв. за договорите за суми в размер на 200,00 и 250,00 лв. и сума в размер 70 лв. за договорите за суми в размер на 300,00 и 350,00 лв., представляващи направени разходи за събиране на просрочените вземания, включващи ангажиране дейността на лице/служител, което осъществява и администрира дейността по събиране на вземането. 

Вид такса

Размер на таксата

Такса за удължаване на срока на Договор за паричен заем със срок на погасяване на двуседмична погасителна вноска (на 14 дни) при договор за Паричен заем „Вива Кредит Сега 14“Размер на заема (лв.)Размер на таксата (лв.) за кредити със срок на погасяване 14 дни
 10016.45
 20031.90
 25041.12
 30047.35
 35054.57
  

Вид такса

Размер такса

Такса за експресно разглеждане на заявка за отпускане на паричен заем

при договор за Паричен заем „Вива Кредит Сега 14“

Размер на заема (лв.)Размер на таксата (лв.) за кредити със срок на погасяване 14 дни
 1008.22
 20015.95
 25020.56
 30023.67
 35027.28

„ВИВАКРЕДИТ СТАНДАРТ 14 И 30“ 

Вид такса

Начин на начисляване и размер на разходите за събиране на вземания*

Разходи за събиране на вземания при Договори за Паричен заем „ВиваКредит Стандарт 14 и 30“ 

За договори със заемни суми от 100лв. до 200лв.

На четвърти ден и на единадесети ден забава в плащането на коя да е погасителна вноска, Заемателят дължи на Заемодателя заплащането на 5,00 лв. (пет лева). На тридесет и първи и на четиридесет и пети ден забава в плащането на коя да е погасителна вноска, Заемателят дължи на Заемодателя заплащането на 10,00 лв. (десет лева). На деветдесет и първи ден забава в плащането на коя да е погасителна вноска, Заемателят дължи на Заемодателя заплащане на 20 лв. (двадесет лева), представляващи направени разходи за събиране на просрочените вземания, включващи ангажиране дейността на лице/служител, което осъществява и администрира дейността по събиране на вземането. Сумите по предходните изречения се начисляват еднократно за целия срок на договора за паричен заем при забава в плащането на една или няколко погасителни вноски в описаните по-горе срокове.

За договори със заемни суми от 300лв. до 900 лв .

На  четвърти ден и  на единадесети ден забава в плащането на коя да е погасителна вноска, Заемателят дължи на Заемодателя заплащането на 5,00 лв. (пет лева). На тридесет и първи и на четиридесет и пети ден забава в плащането на коя да е погасителна вноска, Заемателят дължи на Заемодателя заплащането на 10,00 лв. (десет лева). На деветдесет и първи ден забава в плащането на коя да е погасителна вноска, потребителят дължи на Заемодателя заплащане на 30 лв. (тридесет лева), представляващи направени разходи за събиране на просрочените вземания, включващи ангажиране дейността на лице/служител, което осъществява и администрира дейността по събиране на вземането. Сумите по предходните изречения се начисляват еднократно за целия срок на договора за паричен заем при забава в плащането на една или няколко погасителни вноски в описаните по-горе срокове.

За договори със заемни суми от 1000лв. до 1900лв.

На четвърти ден и на единадесети ден забава в плащането на коя да е погасителна вноска, Заемателят дължи на Заемодателя заплащането на 5,00 лв. (пет лева). На тридесет и първи и на четиридесет и пети ден забава в плащането на коя да е погасителна вноска, Заемателят дължи на Заемодателя заплащането на 10,00 лв. (десет лева). На деветдесет и първи ден забава в плащането на коя да е погасителна вноска, Заемателятдължи на Заемодателя заплащане на 40 лв. (четиридесет лева), представляващи направени разходи за събиране на просрочените вземания, включващи ангажиране дейността на лице/служител, което осъществява и администрира дейността по събиране на вземането. Сумите по предходните изречения се начисляват еднократно за целия срок на договора за паричен заем при забава в плащането на една или няколко погасителни вноски в описаните по-горе срокове.

За договори със заемни суми от 2000лв. до 3000лв.

На четвърти ден и на единадесети ден забава в плащането на коя да е погасителна вноска, Заемателят дължи на Заемодателя заплащането на 5,00 лв. (пет лева). На тридесет и първи и на четиридесет и пети ден забава в плащането на коя да е погасителна вноска, Заемателят дължи на Заемодателя заплащането на 10,00 лв. (десет лева). На деветдесет и първи ден забава в плащането на коя да е погасителна вноска, Заемателят дължи на Заемодателя заплащане на 50 лв. (петдесет лева), представляващи направени разходи за събиране на просрочените вземания, включващи ангажиране дейността на лице/служител, което осъществява и администрира дейността по събиране на вземането. Сумите по предходните изречения се начисляват еднократно за целия срок на договора за паричен заем при забава в плащането на една или няколко погасителни вноски в описаните по-горе срокове.

   

Вид такса

Размер на таксата

Такса за експресно разглеждане на заявка за отпускане на паричен заем „Вива Кредит Стандарт 14“

Такса за експресно разглеждане на заявка за отпускане на паричен заем Вивакредит Стандарт 14

Размер на заема (лв.)

Размер на таксата (лв.) за кредит Вивакредит Стандарт 14 със срок на погасяване 14 дни

Период

7

11

14

 18    

 22    

 26    

 30    

100

21.28

31.79

     

200

42.56

63.58

79.10

    

300

63.91

95.26

118.58

147.24

   

400

85.19

127.16

158.06

196.38

220.00

  

500

106.47

158.95

197.54

245.52

275.00

299.78

 

600

127.75

190.74

237.02

294.66

330.00

359.84

377.40

700

149.03

222.53

276.50

343.80

385.00

419.64

440.40

800

170.38

254.32

316.12

392.76

440.00

479.70

503.40

900

191.66

286.00

355.60

441.90

494.78

539.50

565.80

1000

212.87

317.90

395.08

491.04

550.00

599.56

628.80

1100

 

349.69

434.56

540.18

604.78

659.62

691.80

1200

 

381.48

474.04

589.32

659.78

719.68

754.80

1300

 

413.27

513.52

638.28

715.00

779.48

817.80

1400

 

445.06

553.14

687.42

769.78

839.54

880.50

1500

 

476.74

592.62

736.74

825.00

899.60

943.50

1600

  

632.10

785.70

880.00

959.14

1006.50

1700

  

671.72

834.84

935.00

1019.20

1069.20

1800

  

711.20

883.98

990.00

1079.26

1132.20

1900

  

750.68

932.94

1045.00

1139.32

1194.90

2000

  

790.16

982.08

1100.00

1199.12

1257.90

2100

   

1031.22

1154.78

1259.18

1320.90

2200

   

1080.36

1210.00

1319.24

1383.60

2300

   

1129.50

1264.78

1379.04

1446.60

2400

   

1178.64

1319.78

1438.84

1509.60

2500

   

1227.60

1375.00

1498.90

1572.60

2600

    

1429.78

1558.96

1635.60

2700

    

1484.78

1618.76

1698.00

2800

    

1539.78

1678.82

1761.00

2900

    

1594.78

1738.88

1824.00

3000

    

1649.78

1798.68

1887.00

 

Вид такса

Размер такса

Такса за експресно разглеждане на заявка за отпускане на паричен заем „Вива Кредит Стандарт 30“

Такса за експресно разглеждане на заявка за отпускане на паричен заем Вивакредит Стандарт 30

Размер на заема (лв.)

Размер на таксата (лв.) за кредит Вивакредит Стандарт 30 със срок на погасяване 30 дни

Период

3

5

7

 9    

 12    

 15    

100

22.47

35.95

    

200

44.97

71.95

96.32

   

300

67.47

107.95

144.55

179.64

  

400

89.97

143.90

192.71

239.58

  

500

112.47

179.90

240.94

299.43

  

600

134.94

215.90

289.10

359.28

425.52

 

700

157.44

251.85

337.33

419.22

496.56

 

800

179.94

287.80

385.49

479.07

567.36

 

900

202.44

323.80

433.72

539.01

638.40

 

1000

224.91

359.80

481.88

598.86

709.32

734.55

1100

 

395.75

530.11

658.71

780.24

808.05

1200

 

431.75

578.27

718.65

851.16

881.40

1300

 

467.70

626.43

778.50

922.08

954.90

1400

 

503.65

674.59

838.44

993.00

1028.40

1500

 

539.65

722.82

898.29

1063.92

1101.90

1600

  

770.98

958.14

1134.84

1175.25

1700

  

819.21

1018.08

1205.76

1248.75

1800

  

867.37

1077.93

1276.68

1322.25

1900

  

915.60

1137.87

1347.60

1395.60

2000

  

963.76

1197.72

1418.52

1469.10

2100

   

1257.57

1489.44

1542.60

2200

   

1317.51

1560.36

1616.10

2300

   

1377.36

1631.28

1689.60

2400

   

1437.30

1702.20

1762.95

2500

   

1497.15

1773.12

1836.30

2600

    

1844.04

1909.95

2700

    

1914.96

1983.30

2800

    

1986.00

2056.80

2900

    

2056.80

2130.15

3000

    

2127.72

2203.65

„ВИВАКРЕДИТ ПРЕМИУМ 14“, „ВИВАКРЕДИТ ВИП 14“ 

Вид такса

Начин на начисляване и размер на разходите за събиране на вземания*

Разходи за събиране на вземания при Довори за Паричен заем „Вивакредит Премиум 14“ и „Вивакредит Вип 14“

1.За договори със заемни суми от 300лв. до 900 лв .

На  четвърти ден и  на единадесети ден забава в плащането на коя да е погасителна вноска, Заемателят дължи на Заемодателя заплащането на 5,00 лв. (пет лева). На тридесет и първи и на четиридесет и пети ден забава в плащането на коя да е погасителна вноска, Заемателят дължи на Заемодателя заплащането на 10,00 лв. (десет лева). На деветдесет и първи ден забава в плащането на коя да е погасителна вноска, потребителят дължи на Заемодателя заплащане на 30 лв. (тридесет лева), представляващи направени разходи за събиране на просрочените вземания, включващи ангажиране дейността на лице/служител, което осъществява и администрира дейността по събиране на вземането. Сумите по предходните изречения се начисляват еднократно за целия срок на договора за паричен заем при забава в плащането на една или няколко погасителни вноски в описаните по-горе срокове.

2. За договори със заемни суми от 1000лв. до 1900лв.

На четвърти ден и на единадесети ден забава в плащането на коя да е погасителна вноска, Заемателят дължи на Заемодателя заплащането на 5,00 лв. (пет лева). На тридесет и първи и на четиридесет и пети ден забава в плащането на коя да е погасителна вноска, Заемателят дължи на Заемодателя заплащането на 10,00 лв. (десет лева). На деветдесет и първи ден забава в плащането на коя да е погасителна вноска, Заемателятдължи на Заемодателя заплащане на 40 лв. (четиридесет лева), представляващи направени разходи за събиране на просрочените вземания, включващи ангажиране дейността на лице/служител, което осъществява и администрира дейността по събиране на вземането. Сумите по предходните изречения се начисляват еднократно за целия срок на договора за паричен заем при забава в плащането на една или няколко погасителни вноски в описаните по-горе срокове.

   3.За договори със заемни суми от 2000лв. до 5000лв.

На четвърти ден и на единадесети ден забава в плащането на коя да е погасителна вноска, Заемателят дължи на Заемодателя заплащането на 5,00 лв. (пет лева). На тридесет и първи и на четиридесет и пети ден забава в плащането на коя да е погасителна вноска, Заемателят дължи на Заемодателя заплащането на 10,00 лв. (десет лева). На деветдесет и първи ден забава в плащането на коя да е погасителна вноска, Заемателят дължи на Заемодателя заплащане на 50 лв. (петдесет лева), представляващи направени разходи за събиране на просрочените вземания, включващи ангажиране дейността на лице/служител, което осъществява и администрира дейността по събиране на вземането. Сумите по предходните изречения се начисляват еднократно за целия срок на договора за паричен заем при забава в плащането на една или няколко погасителни вноски в описаните по-горе срокове.

Вид такса

Размер на таксата

Такса за експресно разглеждане на заявка за отпускане на паричен заем „Вива Кредит Премиум  14“

Такса за експресно разглеждане на заявка

Размер на заема (лв.)

Размер на таксата (лв.) за кредит със срок на погасяване 14 дни

Период

7

11

14

 18    

 22    

 26    

 30    

 34    

 39    

300

54.46

81.73

100.66

      

400

72.73

109.01

134.12

      

500

90.86

136.18

167.72

207.18

     

600

109.06

163.46

201.32

248.58

290.62

    

700

127.19

190.63

234.78

290.16

339.02

361.14

   

800

145.39

217.91

268.38

331.56

387.64

412.88

446.70

  

900

163.52

245.19

301.84

372.96

435.82

464.36

502.20

528.36

 

1000

181.65

272.47

335.44

414.36

484.22

516.10

558.30

586.84

621.27

1100

199.85

299.75

369.04

455.94

532.84

567.58

614.10

646.00

683.67

1200

218.05

326.92

402.50

497.16

581.24

619.32

669.90

704.48

745.68

1300

236.18

354.20

436.10

538.74

629.64

670.80

725.70

762.96

807.69

1400

254.38

381.37

469.56

580.14

678.04

722.54

781.50

821.78

869.70

1500

272.51

408.65

503.16

621.72

726.66

774.02

837.30

880.60

931.71

1600

 

435.82

536.62

663.12

775.06

825.50

893.10

939.08

994.11

1700

 

463.10

570.22

704.52

823.46

877.24

948.90

997.90

1056.12

1800

 

490.38

603.82

745.92

872.08

928.72

1004.70

1056.38

1118.13

1900

 

517.66

637.42

787.50

920.48

980.46

1060.50

1115.20

1180.53

2000

 

544.83

670.88

828.90

968.88

1031.94

1116.30

1174.02

1242.54

2100

  

704.48

870.30

1017.28

1083.68

1172.10

1232.84

1304.94

2200

  

737.94

911.70

1065.68

1135.16

1227.90

1291.32

1366.95

2300

  

771.40

953.28

1114.30

1186.90

1283.70

1350.14

1428.96

2400

  

805.00

994.68

1162.70

1238.38

1339.80

1408.96

1490.97

2500

  

838.60

1036.08

1211.10

1290.12

1395.30

1467.44

1552.98

2600

   

1077.48

1259.50

1341.86

1451.40

1526.26

1615.38

2700

   

1119.06

1307.90

1393.34

1506.90

1584.74

1677.39

2800

   

1160.28

1356.30

1444.82

1562.70

1643.56

1739.40

2900

   

1201.86

1404.70

1496.56

1618.80

1702.38

1801.41

3000

   

1243.26

1453.10

1548.04

1674.30

1760.86

1863.81

3500

    

1695.32

1805.96

1953.60

2054.62

2174.64

4000

     

2064.14

2232.60

2348.04

2485.08

4500

      

2511.60

2641.46

2795.52

5000

       

2934.88

3106.35

Вид такса

Размер на таксата

Такса за експресно разглеждане на заявка за отпускане на паричен заем „Вива Кредит ВИП  14“

Такса за експресно разглеждане на заявка за отпускане на паричен заем Вивакредит ВИП 14

Размер на заема (лв.)

Размер на таксата (лв.) за кредит Вивакредит ВИП 14 със срок на погасяване 14 дни

Период

7

11

14

 18    

 22    

 26    

 30    

 34    

 39    

300

44.94

69.41

87.92

      

400

59.99

92.51

117.04

      

500

74.90

115.72

146.44

180.18

     

600

89.95

138.82

175.70

216.36

249.92

    

700

104.93

161.92

204.96

252.36

291.50

323.18

   

800

119.98

185.02

234.22

288.54

333.30

369.20

395.40

  

900

134.89

208.12

263.62

324.54

375.10

415.22

444.60

462.06

 

1000

149.87

231.44

292.88

360.54

416.68

461.50

494.10

513.40

535.47

1100

164.92

254.54

322.14

396.72

458.26

507.78

543.60

564.74

588.90

1200

179.90

277.64

351.40

432.72

499.84

554.06

592.80

616.08

642.72

1300

194.88

300.74

380.66

468.90

541.64

600.08

642.30

667.42

696.15

1400

209.86

323.84

409.92

504.90

583.22

646.10

691.80

718.76

749.58

1500

224.84

347.05

439.18

540.90

625.02

692.38

741.30

770.10

803.01

1600

 

370.15

468.58

577.08

666.82

738.40

790.80

821.44

856.83

1700

 

393.25

497.84

613.08

708.40

784.68

840.00

872.78

910.26

1800

 

416.46

527.10

649.26

749.98

830.96

889.50

924.12

963.69

1900

 

439.56

556.36

685.26

791.78

876.98

938.70

975.46

1017.51

2000

 

462.66

585.62

721.26

833.36

923.00

988.20

1026.80

1070.94

2100

  

614.88

757.44

874.94

969.28

1037.70

1078.14

1124.76

2200

  

644.14

793.44

916.74

1015.56

1086.90

1129.48

1178.19

2300

  

673.54

829.62

958.32

1061.58

1136.40

1180.82

1231.62

2400

  

702.80

865.44

1000.12

1107.86

1185.90

1232.16

1285.44

2500

  

732.06

901.62

1041.70

1153.88

1235.40

1283.50

1338.87

2600

   

937.62

1083.28

1200.16

1284.90

1334.84

1392.30

2700

   

973.80

1125.08

1246.18

1334.10

1386.18

1445.73

2800

   

1009.80

1166.66

1292.20

1383.60

1437.52

1499.16

2900

   

1045.80

1208.24

1338.74

1433.10

1488.86

1552.98

3000

   

1081.98

1250.04

1384.76

1482.30

1540.20

1606.41

3500

    

1458.38

1615.64

1729.50

1796.90

1874.34

4000

     

1846.26

1976.40

2053.94

2141.88

4500

      

2223.60

2310.30

2409.81

5000

       

2567.00

2677.35

 

V. „ВИВАКРЕДИТ ИНКРЕДО“ 

1. Вид такса

Начин на начисляване и размер на разходите за събиране на вземания*

Разходи за събиране на вземания по договори за паричен заем „Вивакредит инкредо“

За договори със заемни суми от 1250 лв. до 1999 лв.

  1.  

За договори със заемни суми от 2000лв. до 8000 лв.

На четвърти ден и на единадесети ден забава в плащането на коя да е погасителна вноска, Заемателят дължи на Заемодателя заплащането на 5,00 лв. (пет лева). На тридесет и първи и на четиридесет и пети ден забава в плащането на коя да е погасителна вноска, Заемателят дължи на Заемодателя заплащането на 10,00 лв. (десет лева). На деветдесет и първи ден забава в плащането на коя да е погасителна вноска, Заемателят дължи на Заемодателя заплащане на 50 лв. (петдесет лева), представляващи направени разходи за събиране на просрочените вземания, включващи ангажиране дейността на лице/служител, което осъществява и администрира дейността по събиране на вземането. Сумите по предходните изречения се начисляват еднократно за целия срок на договора за паричен заем при забава в плащането на една или няколко погасителни вноски в описаните по-горе срокове.

 

 

 

 

 

Разходите за събиране на вземането се изразяват в изпращането на напомнителни писма, електронни съобщения, провеждането на телефонни разговори, посещения на адреса на Потребителя, както и на изпращането на електронни съобщения за събирането на просрочените вземания.                                                       

Ръководството на „Вива Кредит“ АД