ВИВАКРЕДИТ СМАРТ

ДЪЛГОСРОЧЕН ПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТ

Това е обезпечен потребителски кредит за дългосрочно изплащане. Погасява се на равни /анюитетни/ месечни вноски. С него даваме възможност на хората, които искат да обединят задължения или рефинасират друг кредит, да ползват предоставените им средства за по-дълъг срок, давайки им поносими вноски за техния бюджет.

Ние може да ти отпуснем от 5 000 лв. до 75 000 лв. за срок до 10 години с месечна лихва до 3,20% в зависимост от срока на договора.

 

Суми:
от 5 000 до 75 000 лева
Срок на изплащане:

До 10 години

Предимства:

Ниска вноска, ясни и прозрачни условия. Конкурентна, фиксирана за целия период на договора лихва.

Как да кандидатствам за кредит?

Лесно и дистанционно, изцяло онлайн
Попълни формата за кандидатстване
Кандидатствай arrow logo
По телефона
Ако бързаш и нямаш 5 мин. да попълниш онлайн формата, изпрати ни телефонния си номер и ние ще ти се обадим. Заяви обаждне тук:
От офис на Вива Кредит
Намери най-близкият до теб офис на Вива Кредит или офис на наш партньор
Виж офисите

Типичен пример

ВИВАКРЕДИТ СМАРТ

В случай на избор на допълнителна услуга по експресно разглеждане на заявката/предложението за паричен заем в размер на 10 % от главницата или сума в размер на 1000 лв. и изразено желание за нейното разсрочване с погасителните вноски и в случай на коректно изпълнение на задълженията по Договор за кредит, обезпечен с ипотека, „Viva Smart“ при усвоена заемна сума от 10 000 лв. за период от 36 месеца ще платиш заявената от теб и разсрочена за целия период на договора услуга по експресно разглеждане, както и "такса одобрение и досие" в размер на 5% от одобрената главница, а именно сума от 500 лева, която Заемателят с попълване на ППЗ изразява желанието си дали да му бъде удържана еднократно от главницата при нейното усвояване или желае да бъде разпределена пропорционално на равни части, разсрочена и заплащана заедно с всяка от погасителните вноски по договора за заем. В случай на коректно изпълнение на всички задължения по договора, месечната ти вноска ще е 469.04 лв. Общата дължима сума по кредита, включваща главница и договорна лихва, е в размер на 16 885.44 лв. ГПР в този пример е 46.01 %, а ГЛП е фиксиран и е в размер 37.92 %. За предоставянето на ВИВАКРЕДИТ СМАРТ потребителят следва да учреди ипотека върху недвижим имот.

Често задавани въпроси за ВИВАКРЕДИТ СМАРТ

Тарифа ВИВАКРЕДИТ СМАРТ