За една година потребителските заеми са се увеличили с 15%

calendar logo 23 Август 2021
article image

KРЕДИТИРАНЕТО В БЪЛГАРИЯ запазва тенденцията от последните месеци и продължава да расте с бързи темпове, показва паричната статистика на БНБ
През май месец най-голям годишен ръст отбелязват потребителските заеми. Те се увеличават с 15%, като за сравнение априлският ръст беше 14,4%.
Заемите за домакинствата и фирмите, които ги обслужват, в края на май възлизат на 20,817 млрд. лв. За една година те се увеличават с 8,8%, забавяйки леко ръста си спрямо годишното повишение от 9,1% през април 2018 година.

В края на май 2018 г. жилищните кредити възлизат на 9,830 млрд. лв. и нарастват на годишна база с 9,8%, докато годишното увеличение през април беше 9,3%.
Увеличава се делът на хората, които за първи път теглят кредит, като към края на м.май 2018г. той е 33% от целия пазар на кредитополучатели; 48% от ползвалите потребителски кредити теглят средно по 3 кредита, а 19% теглят повече от 5 кредита.

За последните 12 месеца, делът на кредитите от небанкови финансови институции е 11% от целия пазар, докато кредитите изтеглени от банки съставляват 21% от целия пазар. Потребителското кредитиране в големите вериги магазини съставлява 11% от пазара. Все още висок остава и процента на хора, които предпочита да заемат средства от близки, познати и приятелски кръгове – 11%.  

Предпочитаният канал на кандидатстване за кредити от небанкови финансови институции са мрежата от офиси на различните компании, като статистиката сочи, че през тях минават 83% от всички отдадени кредити през последните 24 месеца. През чистите онлайн кредитори минават едва 15% от всички отпуснати кредити на пазара. Припокриването на потребителите между двете категории онлайн и офлайн е едва 3%. Личният контакт и изграждането на персонално отношение към клиента все са от ключово значение за ползвателите на кредитни продукти. Не на последно място, посещаването на офиса и физическия контакт са изключително важни и за изграждането на доверие към конкретния бранд. 78% от населението във възрастова категория 20-65г. са ползвали кредит, като  2/3 от тях повтарят отново.