VIVA Подкрепа в това предизвикателно време

В обстановка на вече потвърдено разпространение на коронавирус в страната, ние във Viva Credit вярваме, че сега – повече от всякога – е особено важно да сме отговорен и съпричастен партньор на своите клиенти.

С грижа за вас и вашите близки Viva Credit предлага застраховка към кредита, която покрива и обстоятелства, настъпили в резултат на заболяване (включително след заразяване с коронавирус) – временна и трайна загуба на работоспособност или, дано няма такива случаи, смърт. Още в началото на 2019 г. Viva Credit сключи партньорство с един от лидерите на застрахователния пазар, за да осигури на своите клиенти допълнителна защита за техните кредити. Клиентите ни вече повече от година получават подкрепа в трудни житейски ситуации като продължителен болничен, оставане без работа, злополука, престой в болница и други често срещани причини, поради които хората понякога срещат затруднение с изплащането на своите задължения. В случаи на застрахователно събитие от застраховката се покрива остатъчната главница по кредита.

За да гарантираме спазването на необходимите хигиенни и противоепидемиологични мерки, с които да ограничим като общност разпространението на вируса, и в  същото време, за да осигурим възможност за финансиране на хората в затруднено положение, създадохме прецизна организация в офисите ни в цялата страна. Припомняме ви също, че с Viva Credit можете да кандидатствате за кредит по всяко време изцяло онлайн без да напускате дома си.

В условията на извънредната ситуация в страната следва да направим разумна преценка, да проявим финансова дисциплина и далновидност  и по възможност да не допускаме натрупвания на задължения, които след месец или два може да ни бъде трудно да обслужваме. Вярваме, че отговорното поведение и грижа ще ни помогнат да преодолеем заедно това предизвикателство.

Очаквайте на страницата ни полезни съвети как да управляваме разумно и предвидливо личните си финанси в подобни необичайни времена.