VIVA CREDIT ДАВА РЕСТАРТ НА ХОРАТА СЪС ЗАВИСИМОСТИ

Във Viva Credit вярваме, че всеки заслужава шанс за по-добър живот и бъдеще, както и възможност да поправи грешките си. Подкрепата и съпричастността към хората около нас е лична отговорност на всеки и ние се стремим да градим един по-човечен свят за себе си и другите. Затова и поредното дарение на Viva Credit отива към инициатива на доброволни начала под надслов „Живот в трезво състояние“. Сдружението, което стои зад нея е „Рестарт – сдружение за взаимопомощ на зависими“, а основните активности са насочени да помагат на хора със зависимости към алкохол, наркотици и хазарт да преодолеят проблемите си, като им създават безопасна среда на споделяне в групи за взаимопомощ.

„Рестарт – сдружение за взаимопомощ“ работи тясно с Държавната болница за активно лечение на наркомании и алкохолизъм в Суходол, а амбицията на отдадените хора зад проекта са да създадат групи за взаимопомощ във всеки областен град, да издадат книга, посветена на зависимостите, и да си направят сайт, с който да достигнат до повече хора. Ние от Viva Credit повярвахме в идеята им и дарихме бюра и канцеларски материали, два лаптопа и два скенера, които ще са им от голяма помощ в първата стъпка, а имено отварянето на собствен офис.

В дарителската инициатива с голяма страст се впуснаха и наши колеги от различни отдели в компанията.