ЧЕСТИТО НА ПЕЧЕЛИВШИТЕ ОТ ТЕГЛЕНЕТО С НАГРАДИ НА VIVA CREDIT ОПОЗНАЙ КЛИЕНТА

Тегленето с награди на Viva Credit – „ОПОЗНАЙ КЛИЕНТА”, приключи на 03.08.2021 г. В него взеха участие всички клиенти на „Вива Кредит“ ООД запълнили изпратената им анкета в периода от 15.06.2021г. до 30.07.2021г. Напомняме, че всеки клиент на Viva Credit взел участие в тегленето и запълнил коректно необходимата информация, участва в тегленето с награди.

Днес, 03.08.2021 г., в тричленна комисия бяха изтеглени 10 участника, на които Организаторът ще предостави следните награди: 3 бр. електрически кани за вода, 3 бр. хендс фрий , и 4 бр. гривни за трансфер на данни. Печелившите бяха изтеглени на случаен принцип чрез уеб базиран софтуер.

Всички печеливши са обявени по-долу. Честито на късметлиите!

Първа буква от

собствено име:

Фамилно име: Спечелена награда:
Д. ТОДОРОВ 1бр. електрическа кана за вода
С. ДИМИТРОВА 1бр. електрическа кана за вода
Й. ТОДОРОВА 1бр. електрическа кана за вода
С. ИВАНОВА 1бр. хендс фрий 
Д. ДИМОВ 1бр. хендс фрий 
Р. ГЕОРГИЕВА 1бр. хендс фрий 
И. АНГЕЛОВА 1бр. гривна за трансфер на данни
М.  КОПОЕВ 1бр. гривна за трансфер на данни
М.  РАЙЧЕВ 1бр. гривна за трансфер на данни
А. ВАРТАНЯН 1бр. гривна за трансфер на данни

 

За получаване на наградите очакваме всички печеливши да се свържат с Viva Credit по указаните в Официалните правила начини.