НАД 80% ОТ КЛИЕНТИТЕ НИ ПОСТАВИХА ОЦЕНКА „ОТЛИЧЕН“*

Като компания, в чиято култура е да се вслушва в нуждите на своите клиенти, ние дълбоко ценим обратната връзка от вас. Затова и Viva Credit провежда регулярно анкети с потребителите на нашите кредитни продукти, така че да сме сигурни, че получавате услугата, която заслужавате и сме направили процеса на кредитиране максимално лесен, бърз и удобен за вас. Последните получени резултати ни вдъхват допълнителна увереност, че сме един от предпочитаните партньори за небанково кредитиране с отлично обслужване и ползващи се с одобрението на нашите настоящи клиенти.
 
Проведената в периода 01 януари – 22 април 2020 г. анкета показа, че близо 85% от анкетираните клиенти, които  доброволно са заявили и са се ползвали  и от услугата „експресно разглеждане“ дават на бързината на одобрението, а след това и на бързото и навременно усвояване на отпуснатите им суми по кредитите най-висока оценка – „отличен 6“, а почти 98% категорично заявяват, че са доволни от неговото качество,  както и  от отношението на служителите и цялостното им обслужване. Над 94% от анкетираните посочват, че се доверяват на своя консултант във Viva Credit при вземането на решение за най-добрите условия по кредита – неговия срок, размера на сума и големината на дължимите вноски, което за пореден път доказва, че най-големият актив на една компания са нейният екип и служители и тяхната компетентност Фактът, че 40% от участниците в проучването са наши онлайн клиенти, пък очертава стабилна тенденция за удобна и лесна високотехнологична услуга, предлагана от Viva Credit.
 
Напомняме ви, че още от самия старт на пандемичната обстановка в страната Viva Credit предприе всички необходими санитарно-хигиенни мерки, с които да подсигури както здравето на нашите колеги в офисите на компанията, така и на нашите клиенти. В този труден момент ние запазихме възможността за финансиране на хората в затруднено положение. И не само. Като една от водещите небанкови финансови институции в България и неделима част от общността, ние във Viva Credit бяхме сред първите компании, които подадоха ръка на тези нашите сънародници, които преживяват момент на криза, и предприехме мерки за облекчаване на своите клиенти, пряко засегнати от пандемията от COVID-19. Отделно още от началото на миналата година Viva Credit – в партньорство с един от лидерите на застрахователния пазар – предлага на своите клиенти застраховки към отпусканите кредити, които покриват и обстоятелства, настъпили в резултат на заболяване (включително след заразяване с коронавирус) – временна и трайна загуба на работоспособност и/или смърт. Припомняме ви също, че с Viva Credit лесно можете да кандидатствате за кредит и изцяло онлайн, така че да не напускате дома си.
 
*По данни от проведени анкети с над 2800 клиента в периода 01.01.2020 – 22.04.2020 г.