Често Задавани Въпроси

ВИВАКРЕДИТ ИНКРЕДО

В срок до 3 календарни дни, след усвояване на кредита, е необходимо да осигуриш поръчител или да представиш банкова гаранция.

Банковата гаранция е необходимо да е издадена след усвояване на паричния заем. Тя следва да е в размер на цялото задължение по договора за паричен заем и да е валидна 30 дни след падежа за плащане на усвоената сума по договора. Образец на банкова гаранция можеш да изтеглиш от тук. Банковата гаранция се изпраща в срок до 3 дни в оригинал на адреса за кореспонденция - гр. София 1324, ж.к Люлин 7, бул. Джавахарлал Неру №28, бл. АТЦ "Силвър център", ет. 2, офис 73 Г.

Необходимо е да имаш навършени 21 години, доказан доход и валидна лична карта.

За суми до 5 000 лв. по продукт ВИВАКРЕДИТ ИНКРЕДО, можеш да кандидатстваш на изцяло онлайн, на телефон 0700 45 245 (без допълнително таксуване) или във всеки офис на Вива Кредит.

За суми над 5 000 лв. по продукт ВИВАКРЕДИТ ИНКРЕДО, можеш да кандидатстваш на телефон 0700 45 245 (без допълнително таксуване) или във всеки офис на Вива Кредит.

Не. За ВИВА ИНКРЕДО кандидатстваш напълно безплатно.

До 1 работен час след като си кандидатствал за кредит и си предоставил всички необходими документи, ще получиш становище.

Не. За ВИВА ИНКРЕДО кандидатстваш напълно безплатно.

-    Нетния размер на осигурителния им доход да е в размер над 1000 лв.
-    Да работят на безсрочен трудов договор.
-    Да не са заематели или поръчители по друг договор за паричен заем, сключен с Вива Кредит.
-    Да нямат неплатени осигуровки за последните две години.
-    Да нямат задължения към други банкови и финансови институции или ако имат - кредитната им история в ЦКР към БНБ една година назад да е с максимално просрочие 0-30 дни.

- Поръчителите трябва да посетят наш офис и да се запознаят с Информационните си права в качеството им на субекти на личните данни.
- Да представят служебна бележка от работодател за изплатени суми в последните 6 месеца.
- Да подпишат договор за поръчителство при одобрение.

Ако до 3 календарни дни след датата на усвояване на кредита не осигуриш двама поръчители или банкова гаранция ще дължиш неустойка за неизпълнение на задълженията по договора. Размерът на неустойката е посочен в договора ти за кредит, като тя е дължима разсрочено на датите на плащане на погасителните вноски.

Парите можеш да получиш в офис на Вива Кредит.
 

Ние ще ти изплатим парите веднага след като бъдеш одобрен за кредит.

Да, можеш да рефинансираш ВИВА ИНКРЕДО. Необходимо е да заявиш желанието си за рефинанс, като отправиш искане в офис на Вива Кредит или националния ни телефон 0700 45 245 (без допълнително таксуване).

- В офис на Вива Кредит

- По банков път, по следната банкова сметка: УниКредит Булбанк, IBAN:BG46UNCR70001520684441; BIC:UNCRBGSF

- На каса на Изи Пей (Easy Pay)

За заемна сума в размер на 3 000 лв. със срок на погасяване – 1 година, платим на 12 месечни вноски от по 307,41 лв., общо дължимата сума* е в размер на 3688,92 лв. Годишен лихвен процент 40%, Годишен процент на разходите 49,02%. *Общо дължимата сума е такава, в случай на коректно изпълнение на всички задължения по договора за паричен заем.

Ако имаш въпрос, който не виждаш, свържи се с нас

phone logo 0700 45 245 (без допълнително таксуване)