Често Задавани Въпроси

ДРУГИ ВЪПРОСИ

Сайтът vivacredit.bg е защитен с най-модерната Geo Trust технология. Ние обработваме данните ти при стриктно спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни и Общия регламент за защита на личните данни (GDPR). Ние предоставяме възможност на нашите клиенти, преди да кандидатстват за кредит, да се запознаят с Информационните си права в качеството им на субекти на личните данни. Можеш да се запознаеш с политиката за защита на личните данни тук .

Удостоверение за липса/наличие на задължения се издава безплатно на място в офис на Вива Кредит. 

Винаги, когато имате нужда от повече информация по Вашия кредит, или имате въпроси, може да се свържете с нас на office@vivacredit.bg или 700 45 245 (без допълнително таксуване) и ние ще Ви съдействаме.
Имате право да се обърнете за съдействие и към Комисията за защита на потребителите, като контролен орган по спазване на Закона за потребителския кредит, на адрес гр. София, п.к. 1000, ул. „Врабча“ № 1, ет. 3,4 и 5
България, като част от ЕС, предоставя възможност за извънсъдебно решаване на спорове за покупки онлайн чрез сайта http://ec.europa.eu/odr

Дружеството се задължава със съгласието на потребителя да използва за комуникация български език по време на действие на договора.

Имаш право:


- По всяко време да погасиш изцяло или частично задълженията си по договора за кредит. В този случай имаш право на намаляване на общите разходи по кредита, като това намаляване се отнася до лихвата и разходите за оставащата част от срока на договора, като за услугите, които доброволно си избрал и вече са ти изцяло предоставени, дължиш пълния размер на таксата Може да получиш повече информация на телефон: 0700 45 245 (без допълнително таксуване). Уведомление може да изпратиш на следния адрес: гр. София 1324, ж.к Люлин 7, бул. Джавахарлал Неру №28, бл. АТЦ "Силвър център", ет.2, офис 73 Г или на office@vivacredit.bg или такова да бъде представено във всеки от търговските обекти на Дружеството и
партньорите му.


- Да се откажеш от сключения договор в 14 дневен срок от подписването му, без да дължиш обезщетение или неустойка и без да посочваш причина. Необходимо е да ни изпратиш Уведомление на следния адрес: гр. София 1324, ж.к Люлин 7, бул. Джавахарлал Неру №28, бл. АТЦ "Силвър център", ет.2, офис 73 Г или на office@vivacredit.bg или такова да бъде представено във всеки от търговските обекти на  Дружеството и партньорите му. Следва да върнеш  единствено усвоената главница по кредита и начислената лихва за периода от датата на усвояване на кредита до датата на връщане на главницата, както и пълния размер на таксите за доброволно избраните от теб услуги, които вече са ти изцяло предоставени, без неоправдано забавяне, но не по-късно от 30 календарни дни, считано от изпращането на уведомлението.

С реда за отпускане на кредити на Вива Кредит можеш да се запознаеш тук.

В този случай продължи да попълваш формата за кандидатстване, а след завършването и, влез в секция „Настройки“ в своя личен онлайн профил и прикачи снимка на личната си карта и селфи с нея от там.

Обади ни се на 0700 45 240 (без допълнително таксуване) и ние ще ти съдействаме. 

Ако имаш въпрос, който не виждаш, свържи се с нас

phone logo 0700 45 245 (без допълнително таксуване)