300 лв.
5000 лв.

12 месеца
60 месеца
Брой месечни вноски:
Сума:
5000 лв.
75 000 лв.
От 5000 до 75 000 лв. срещу обезпечение

Сума:

ОБЕДИНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯТА СИ С КРЕДИТ СРЕЩУ ИПОТЕКА

Предимства

  • До 90 000 лв. за всеки – Ние ще разгледаме заявката ти за кредит, дори ако имаш задължения към други институции. За нас е важно да ни предоставиш като обезпечение апартамент, къща, етаж от къща, офис, магазин или УПИ.
  • Минимум документи – За да кандидатстваш за кредит срещу ипотека при нас е необходимо само да имаш валидна лична карта и документ за собственост на имота, който ще ипотекираш. Получаваш парите до 3 дни -  Ние ще преведем парите по банковата ти сметка до 3 дни след вписване на първата по ред ипотека в полза на Вива Кредит. Имотът ще остане твоя собственост след учредяване на ипотеката.

Стъпки

  • ЗАЯВИИзпрати заявка и наш консултант ще се свърже с теб
  • ПОДПИШИ Подпиши необходимите документи пред нотариус
  • ВЗЕМИ Получаваш парите до 3 дни след вписване на ипотека

Нашите клиенти

ВИВАКРЕДИТ СМАРТ

В случай  на избор на допълнителна услуга по експресно разглеждане на заявката/предложението за паричен заем в размер на 10 % от главницата или сума в размер на 1000 лв. и изразено желание за нейното разсрочване с погасителните вноски  и в случай на коректно изпълнение на задълженията по Договор за кредит, обезпечен с ипотека, „Viva Smart“ при усвоена заемна сума от 10 000 лв. за период от 36 месеца  ще платиш заявената от теб и разсрочена за целия период на договора услуга по експресно разглеждане, както  и "такса одобрение и досие" в размер на 5% от одобрената главница, а именно сума от 500 лева, която Заемателят с попълване на ППЗ изразява желанието си дали да му бъде удържана еднократно от главницата при нейното усвояване или желае да бъде разпределена пропорционално на равни части, разсрочена и заплащана заедно с всяка от погасителните вноски по договора за заем. В случай на коректно изпълнение на всички задължения по договора, месечната ти вноска ще е 469.04 лв. Общата дължима сума по кредита, включваща главница и договорна лихва, е в размер на 16 885.44 лв. ГПР в този пример е 46.01 %, а ГЛП е фиксиран и е в размер 37.92 %. За предоставянето на Viva Smart потребителят следва да учреди ипотека върху недвижим имот.

Контакт с нас