Специалист управление на човешки ресурси

Subtraction logo Пловдив София
calendar logo до 29.02.2024

Вива Кредит е сред лидерите на пазара в небанковия финансов сектор в България вече повече от 11 години. Компанията подкрепя клиентите си, като им осигурява финансови решения за всяка ситуация и възможности да реализират своите планове и идеи.
Вива Кредит е част от Management Financial Group (MFG) - най-големият български холдинг в сферата на небанковите финансови услуги в Централна и Източна Европа, обхващащ богато портфолио от успешни бизнес модели в областта на потребителските кредити, финансиране на малкия бизнес, кредитни карти, дигитален бизнес и други алтернативни финансови модели.

Отговорности:
Управление и изпълнение на цялостния процес по подбор – от откриване на необходимостта от нов колега до назначаването му;
Публикуване на обяви в специализирани интернет страници, медии и вътрешни информационни канали на Дружеството;
Търсене на нови релевантни канали, работа с ръководители и външни агеции;
Активно провеждане на интервюта – както за нови служители, така и входящи и изходящи;
Поддържане на база данни от кандидати;
Работа със система за управление на електронни трудови досиета и поддържане актуална базата данни с всички служители на Дружеството;
Изготвяне на Форма 76 и ежемесечно администриране на социалните придобивки в дружеството;
Активно участие в организацията на мероприятия за служителите (работни срещи, обучения, тиймбилдинг и др.), кариерни събития, форуми и други организирани ивенти за представяне на компанията пред външната аудитория;
Координира и поддържа добри взаимоотношения с преки ръководители, бизнес треньори и други звена в Компанията.

Изисквания:
Опит в подбор и администриране на персонал – минимум една година;
Завършено висше образование в областта на Човешките ресурси или релевантно;
Отлична компютърна грамотност, включително умения за работа със специализиран софтуер за човешки ресурси и MS Office;
Възможност за пътуване в страната – поне един път месечно;
Добри комуникативни умения и способност за работа в екип;
Проактивност и възможност за самостоятелно плануване на работния процес;
Отговорно, човешко и новаторско отношение към работата.

Нашето предложение:
Трудов договор на пълно работно време с осигурителни вноски върху реалното възнаграждение;
Стандартно работно време, с възможност за гъвкавост в рамките на 1 час;
Home office;
Допълнително здравно застраховане с включена дентална услуга, спортна карта и осигурена пълна адаптация в Компанията;
Възможност до 26 дни платен годишен отпуск;
Индивидуални възможности за развитие;
Участие в различни фирмени инициативи и събития.


Щом стигна до края, не мисли и изпрати своето CV!


Гарантираме конфиденциалност на всички кандидатури по смисъла на ЗЗЛД. Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати.

Кандидатствай със CV

Премахни CV Моля, прикачи CV
Моля, прикачи портфолио

RECAPTCHA