Ръководител Финансови анализи

Subtraction logo София
calendar logo до 31.05.2023

Отговорности:
Изготвя бизнес анализи и статистики за продуктите/услугите на Дружеството, предлаrа и участва в разрабатването на нови продукти и актуализацията на съществуващите;
Участва активно в изготвянето на годишния бизнес план, бюджета на Компанията и месечните задачи на дирекция „Продажби“;
Извършва финансови и статистически анализи на кредитното портфолио на Дружествато като цяло и по административни единици. Генерира регулярни доклади за целите на управлението;
Изготвя месечни анализи за реализацията спрямо плана и дава предложения за подобряване;
Предлага и изчислява различни показатели за оценяване на финансовото състояние на Дружеството и доходността на различните nродукти, които то пpeдлага;
Изследва и анализира различни връзки и взаимадействия между показателите за продажби и събираемост;
Предлага подходи и методи за сегментиране на клиентите, максимизиране на профитабилността от отделните групи клиенти и дава предложения за индивидуализиране на продуктите на Дружеството за отделните групи клиенти;
Предлага мерки и процедури за подобряване ефективността на Дружеството и предлаганите от него продукти, в резултат от направените експертни анализи;
Извършва анализ за състоянието на портфейла на компанията и степена на кредитен риск на кредитополучатели на ниво компания, по региони и обекти;
Ръководи, координира, контролира, обучава и наставлява членовете на екипа си.

Ние ти предлагаме:
Трудов договор;
Ваучери за храна;
Допълнително здравно осигуряване и карта за спорт;
Бонус за препоръчан колега;
Допълнителни дни платен годишен отпуск при натрупан стаж в компанията;
Тонизиращи напитки и плодове в офиса;
Програма за управление на таланти.

От теб търсим:
Теоритически и практически познания в областта на финансите и финансовия анализ;
Висше икономическо образование - предимство;
Професионален опит на сходна позиция в компания, работеща във финансовата сфера- предимство;
Умения за водене на делови разговори;
Добра пазарна и управленска ориентация;
Организираност, конфиденциалност и висока култура на поведение;
Владеене на MS Office - задължително;

Ние сме:
Вива Кредит е сред лидерите на пазара в небанковия финансов сектор в България вече повече от 10 години. Компанията подкрепя клиентите си, като им осигурява финансови решения за всяка ситуация и възможности да реализират своите планове и идеи.
Вива Кредит е част от Management Financial Group (MFG) - най-големият български холдинг в сферата на небанковите финансови услуги в Централна и Източна Европа, обхващащ богато портфолио от успешни бизнес модели в областта на потребителските кредити, финансиране на малкия бизнес, кредитни карти, дигитален бизнес и други алтернативни финансови модели.

След изпратено CV, ще се свържем с теб по телефон или мейл.

Гарантираме конфиденциалност на всички кандидатури по смисъла на ЗЗЛД. Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати.

Кандидатствай със CV

Премахни CV Моля, прикачи CV
Моля, прикачи портфолио

RECAPTCHA