Регионален мениджър

Subtraction logo Велико Търново
calendar logo до 31.08.2023

Отговорности:
Организира, координира и контролира процесите по работата на офисите в регион Север;
Планирa и провежда търговски активности с цел развитие на клиентската база и увеличаване на продажбите;
Разпределя, съдейства и контролира изпълнението на целите в поверения регион;
Проявява аналитично мислене при анализа и презентирането на финансовите резултати регион Юг;
Подготвя редовни доклади за дейността на офисите;
Изгражда и развива екип от консултанти;
Контролира и съдейства за обучението на колегите в офисите на компанията от поверения му регион;
Извършва цялостен мениджмънт на всички дейности в поверения регион.

От теб търсим:
Више образование – икономическо е предимство;
Професионален опит в сферата на продажбите – в сферата на финансови продукти е предимство;
Шофорска книжка - задължително условие, защото позицията е свързана с пътуване;
Предишен опит на сходна или друга лидерска позиция;
Отлични компютърни умения и работа с MS Оffice – в частност Excel и Power Point;
Ориентация към постигане на резултати;
Отлични комуникативни умения;
Способност за създаване на екипна атмосфера;
Организираност, конфиденциалност и висока работна култура.

Ние ти предлагаме:
Трудов договор на пълно работно време с осигурителни вноски върху реалното възнаграждение;
Месечни бонуси достигащи до 850 лв;
Възможност за промяна след 6-ти месец на брутното възнаграждение в размер до 500 лв;
Осигурени ваучери за храна;
Служебен автомобил, телефон и лаптоп;
Застраховка живот за сметка на работодателя;
Допълнително здравно осигуряване с включена дентална услуга;
Преференциална карта MultiSport и/или CoolFit;
Допълнителни дни платен годишен отпуск /до 26 дни/ при натрупан стаж в компанията;
Осигурена първоначална адаптация към компанията и екипа;
Възможност да бъдеш част от програма за управление на таланти;
Преференциални условия за служителски кредити;
Програма за благосъстояние, обхващаща физическото, психическото и социалното здраве на служителите в компанията;
Тематични тиймбийлдинги със 100% градус на екипния дух.

Ние сме:
Вива Кредит е сред лидерите на пазара в небанковия финансов сектор в България вече повече от 11 години. Компанията подкрепя клиентите си, като им осигурява финансови решения за всяка ситуация и възможности да реализират своите планове и идеи.
Вива Кредит е част от Management Financial Group (MFG) - най-големият български холдинг в сферата на небанковите финансови услуги в Централна и Източна Европа, обхващащ богато портфолио от успешни бизнес модели в областта на потребителските кредити, финансиране на малкия бизнес, кредитни карти, дигитален бизнес и други алтернативни финансови модели.

След изпратено CV, ще се свържем с теб по телефон или мейл.

Гарантираме конфиденциалност на всички кандидатури по смисъла на ЗЗЛД. Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати.

Кандидатствай със CV

Премахни CV Моля, прикачи CV
Моля, прикачи портфолио

RECAPTCHA